Result of Kasam Netflix Movies

1969
Kasam Teri Kasam
0.0
1969
Kasam
0.0
2001
Kasam
0.0
1978
Ram Kasam
0.0
1985
Maa Kasam
0.0
1999
Maa Kasam
0.0
1982
Teri Kasam
0.0
2010
Khuda Kasam
0.0
1967
Teesri Kasam
5.0
2009
Sanam Teri Kasam
4.0
1990
Kasam Dhande Ki
0.0
1982
Kasam Durga Ki
0.0
1969
Kasam Suhag Ki
0.0
1985
Yaadon Ki Kasam
0.0
1982
Sanam Teri Kasam
5.0
1969
Chambal Ki Kasam
0.0
2003
Tujhe Meri Kasam
8.0
1986
Mohabbat Ki Kasam
0.0
1977
Mera Vachan Geeta Ki Kasam
0.0
2016
Sanam Teri Kasam
8.0